Ngano Kaha?

Ngano kaha? Taod taod na nga ako gapangutana … Ngano kaha nga dili man patas ang kinabuhi? Ngano man nga duna may sapian og dunay pobre? Ngano man nga ang kalagmitan mosapian, kadto na mang sapian daan? Og ang mga pobre mas dako ang kahigayunan nga magpabilin sa kapobrehon. Hinuon …