Mostly referred to as the

Mostly referred to as the “hanging rice” o “kaning nakabitin sa hangin”

Mostly referred to as the

Mostly referred to as the “hanging rice” o “kaning nakabitin sa hangin“.  Mas maayo kay dili langawon, dili piligro sa sakit nga dala sa mga langaw.

29. March 2009, 16:31 Posted in: Foods/Fruits Tagged with: